• '
    '
  • '
    '
  • '
    '
AVI on juuri päättänyt, että lasten ja nuorten harrastustoiminta saa jatkua ja olemme siitä erittäin iloisia!
Lue alla oleva tiedote tarkasti niin tiedät milloin saat laskun ja milloin et. 

Maksujen osalta meillä on hyviä uutisia harrastajillemme sekä perheille!
Tulemme siirtämään maksuja niiden osalta, jotka eivät AVI:n päätöksen mukaisesti pääse salille harjoittelemaan. Toivottavasti tämä helpottaa sinun taloudellista lisäkuormaa.
Tässä seura toki ottaa taloudellista riskiä mutta toivomme että rajoitukset päättyvät pian ja pääsemme takaisin normaalisti harrastamaan salillemme.
Jos rajoitukset jatkuvat yli kuukauden, niin arvioimme tilannetta uudelleen.
Voi olla, että saat jossakin tilanteissa turhaan laskun, joten ole rohkeasti meihin yhteydessä. Korjaamme toki virheemme. Tämä tilanne aiheuttaa meille kovasti lisätöitä mutta haluamme auttaa sinua tässä tilanteessa.

VOINKO TULLA HARJOITUKSIIN / MITÄ HARJOITUSTEN  KANSSA TAPAHTUU?
1. Olet vuonna 2002 syntynyt tai vanhempi
Toimenpiteet:
Sinulla harjoitukset pidetään Zoom:n kautta ja maksusi siirtyvät eteenpäin. Saat siis treenit ilmaiseksi.
 
2. Harjoittelet perhetaekwondoryhmässä vanhempana
Toimenpiteet:
Lapsesi harjoittelee perhetaekwondoryhmässä mutta valitettavasti et voi olla paikalla. Vanhemman maksua siirretään ja lapsen maksu laskutetaan normaalisti.
 
3. Lapseni harjoittelee taaperotaekwondoryhmässä
Toimenpiteet:
Lapsesi voi harjoitella taaperotaekwondoryhmässä ilman vanhempaa, lapsen maksu laskutetaan normaalisti . Voit pyytää siirtämään maksua, jos lapsesi ei halua tulla ilman vanhempaa harjoituksiin.
 
3. Olet / lapseni on vuonna 2003 syntynyt tai nuorempi
Toimenpiteet:
Harjoitukset jatkuvat salillamme aikataulun mukaisesti ja maksut laskutetaan normaalisti
https://www.stu.fi/fi/index.php/taekwondo-herttoniemi-helsinki/harjoitusajat

MITÄ MAKSUJEN KANSSA TAPAHTUU?

1. Olet saanut laskun ja eräpäivä lähestyy
Toimenpiteet:
Käy tarkistamassa uusi eräpäiväsi (aikaisintaan ti 18.1, jotta ehdimme tekemään muutokset) ja päivitä se tarvittaessa pankin laskulle.

a. mene https://stu.fi/treeniilmo
b. kirjaudu harrastajan syntymäajalla ja sukunimellä
c. klikkaa Laskutusjaksosi-painiketta
d. siellä puhutaan laskutusjakson päättymisestä, joka tarkoittaa samaa kuin laskun eräpäivää. Voit vaihtaa halutessasi laskun eräpäiväksi saman kuin siinä mainittu

2. Sinulla on erääntynyt lasku
Toimenpiteet:
Koska lasku on lähtenyt sinulle ennen tätä viestiä, niin sinun tulee se maksaa. Mutta ei hätää, siirrämme seuraavia laskuja eteenpäin.

3. Olet juuri maksanut laskun
Toimenpiteet:
Sinun ei tarvitse tehdä mitään vaan siirrämme automaattisesti laskuja eteenpäin ja saat täyden hyödyn.

4. Et ole saanut laskua
Toimenpiteet:
Sinun ei tarvitse tehdä mitään vaan lasku siirtyy automaattisesti eteenpäin

Kiitos kun jaksoit lukea tähän asti! Muutokset voivat tulla nopeasti, joten luethan seuran tiedotteet jatkossakin.
 
----------- in English ------------------
AVI has just decided that children's activities can continue and we are very happy about that!

Read the bulletin carefully so you know when to receive an invoice and when not.

In terms of payments, we have good news for our trainees as well as families!
We will be deferring payments to those who will not be admitted to the gym in accordance with AVI's decision. Hopefully this will ease your extra financial burden.
Here, of course, the club takes a financial risk, but we hope that the restrictions will end soon and we will be able to get back to our gym normally.
If the restrictions continue for more than a month, we will reassess the situation.
It is possible that in some situations you will receive an invoice in vain, so feel free to contact us. Of course, we will correct our mistakes. This situation is causing us a lot of extra work, but we want to help you with this.
 
CAN I COME TO THE EXERCISES / WHAT HAPPENS WITH THE EXERCISES?

1. You were born in 2002 or older
Actions:
You will be exercised through Zoom and your payout will move forward. So you get the workouts for free.

2. You practice as a parent in a family taekwondo group
Actions:
Your child is practicing in a family taekwondo group but unfortunately you cannot be present. The parent's fee is transferred and the child's fee is billed normally.

3. My child is practicing in a toddler taekwondo group
Actions: 
Your child can practice in the toddler group without a parent, the child's fee will be charged normally. You can request a deferral of payment if your child does not want to come without a parent for the exercises.

3. You / my child was born in 2003 or younger
Actions: 
Exercises will continue in our gym on schedule and payments will be billed normally
https://www.stu.fi/fi/index.php/taekwondo-herttoniemi-helsinki/harjoitusajat
 
WHAT HAPPENS WITH AN INVOICES?
 
1. You have received an invoice and the due date is approaching
Actions:
Please review your new due date (no earlier than Tue 18.1 so we can make changes) and update your bank's invoice if necessary.

1. go to https://stu.fi/treeniilmo
2. Log in with the trainee's date of birth and last name
3. Click the 'Laskutusjakso' button
4. it shows end of the billing period (laskutusjakson päättymispäivä), which means the same as the due date of the invoice. If you wish, you can change the invoice due date to the same one mentioned in it
 
2. You have an overdue invoice
Actions:
Since the invoice has been sent to you before this message, you will have to pay for it. But no worries, we’ll move the next bills forward.

3. You have just paid the bill
Actions:
You don't have to do anything, we'll automatically move your bills forward and get the most out of it.

4. You have not received an invoice
Actions:
You don't have to do anything but the bill will automatically move forward

 
Thanks for continuing to read so far! Changes can come quickly, so please continue to read the club’s newsletters.
< >

Tarina työntekijästämme Josesta

keski-iässä takaisin teininä aloitetun taekwondon pariin

Korean matka - unohtumaton elämys

Inkwon Hwang – taekwondolle ja taekwondoperheelle

Yhteystiedot

Herttoniemen Taekwondo seura
Käyntiosoite: Mekaanikonkatu 15 B
taekwondo.herttoniemi@gmail.com
050 5225917 (puhelu, tekstiviesti, WhatsApp)

kuva kuva kuva

Sijaintimme