• '
    '
  • '
    '
  • '
    '

Yksilöllinen sensovalmennus tarjoaa lisäpotkua treenaamiseen


Henkilökohtaiseen ohjaamiseen perustuva sensovalmennus on yksi ratkaisu
omassa lajissa kehittymiseen. Taekwondo-ohjaaja Jose Eskelinen on
kouluttautunut sensovalmentajaksi ja tarjoaa apuaan yksilöllisen potentiaalin löytämiseen. Mistä
tässä valmennustavassa on kyse ja miksi sitä kannattaisi kokeilla?

Jokainen meistä oppii asioita, esimerkiksi taekwondotekniikoiden liikeratoja, omalla tavallaan.
Toiset hoksaavat nopeasti torjunnan tehokkaimman toteutustavan, toisilla liikkeen ja
voimantuoton hahmottamiseen menee tovi. Tyypillisesti ryhmämuotoisessa harjoittelussa kaikki
treenaavat yhdessä, eikä ohjaajalla ole aina mahdollisuuksia tarkistaa suoritusten tekemistä
yksilöllisesti. Joskus päädymme tekemään liikkeitä hermostomme kannalta väärällä tavalla eikä
edistystä tapahdu.
Olisi tärkeää, että jokainen harrastaja löytäisi itselleen sopivan tavan tehdä liikkeitä oikein.
– Ei pelkkää toistoa, toistoa ja toistoa katsomatta tarkemmin kokonaisuutta, toivoo
Herttoniemen Taekwondoseurassa sensovalmennusta antava Jose Eskelinen.
Sensovalmennnuksessa huomioidaan yksilölliset erot ja etsitään kunkin omia hermostollisia
vahvuuksia tekniikoiden suorittamiseen. Liikkeiden läpikäynti yhdessä valmentajan kanssa saattaa
estää turhia loukkaantumisia ja ylirasitusta. Uusien taekwondoliikkeiden tekeminen helpottuu, kun
virheelliset liikemallit saadaan kitkettyä pois.Taekwondo-ohjaaja sensovalmentajana

Jose Eskelinen on pitkän linjan kamppailu-urheilija: hanmoodon hän aloitti vuonna 2002 ja
taekwondoa hän on harrastanut vuodesta 2014 lähtien. Eskelinen on muutama vuosi sitten
suorittanut liikunnanohjauksen perustutkinnon Varalan Urheiluopistossa. Kipinä
sensovalmennukseen syttyi osana opintoja. Tähän mennessä hän on käynyt kaksi Spinacorin
järjestämää sensovalmentajakurssia ja tehnyt niihin liittyvät näyttökokeet.
– Sensovalmennuksen opiskelu jatkuu, mutta haluan samalla saada käytännön kokemusta
erilaisten liikkujien ja urheilijoiden parissa. Päätimme Inkwon Hwangin kanssa, että
tarjoamme nyt Herttoniemen Taekwondoseuran harrastajille mahdollisuuden kokeilla tätä
valmennusmuotoa. Samalla voin auttaa itselle tutun lajin harrastajia, iloitsee Eskelinen.


Mistä sensovalmennuksessa on kyse?

Sensovalmennuksessa keskitytään kokonaisvaltaisesti kehoon ja hermoston toimintaan. Liikkeelle
lähdetään valmennettavalle tehtävillä liikunnallisilla testeillä ja motorisen profiilin selvittämisellä.
Alussa käydään läpi muun muassa raajojen toimintaa ja liikeratoja, tasapainoa sekä pään ja
katseen suuntaamista.Testaamisen avulla sensovalmentaja saa varmuuden oikeanlaisten liikekoordinaatiomallien
harjoittamiseen kyseiselle henkilölle.
– Testien perusteella pystyn määrittelemään henkilökohtaisia liikeratoja vaikkapa
taekwondotekniikoiden opettelemista varten. Toki samoja kehollisia toimintamalleja voi
soveltaa muihinkin urheilulajeihin, kertoo Eskelinen.
Testauksen jälkeen harjoitellaan henkilökohtaisten ohjeiden mukaisesti oman urheilulajin
tekniikoita. Taekwondon näkökulmasta tärkeitä sensovalmennuksessa tehtäviä harjoitteita ovat
esimerkiksi tasapainon löytäminen ja painopisteen siirto, jalkaterän ja nilkkojen aktiivinen käyttö,
tukikäden hyödyntäminen sekä rentous–jännitys-vaihtelun oppiminen osana voimantuottoa.
– Kehon asento määrittää aina tekemistä. Kun optimaalinen asentotunnus on herätetty, niin
voimantuotto onnistuu paremmin ja asennoissa on helpompaa säilyttää hyvä tasapaino.
Nämä ovat olennaisia asioita monessa lajiharjoitteessa taekwondoineilla, havainnollistaa
Eskelinen.


Kenelle sensovalmennus sopii?

Sensovalmennusta voidaan hyödyntää lähes kaikissa urheilulajeissa, mutta Herttoniemen
Taekwondoseurassa toiminta keskittyy luonnollisesti taekwondoon.
– Toki näin kamppailijana on aina pelattava kotiinpäin ja sanottava, että ”senso” sopii erittäin
hyvin kamppailulajeihin. Taekwondossa on erilaisia osa-alueita, esimerkiksi itsepuolustusta,
perustekniikkaa ja potkimista, joissa vartaloa käytetään eri tavoin. Valmennuksesta
saatavaa tietoa pystyy soveltamaan kaikkiin lajiharjoitteisiin, kertoo Eskelinen.
Tavoitteena on käydä läpi, miten urheilija voi hyödyntää havaittuja henkilökohtaisia
ominaisuuksiaan taekwondossa ja lajiharjoittelua tukevissa liikuntamuodoissa. Eskelinen lupaa
antaa ohjeita valmennettaville muihinkin liikuntaharrastuksiin.
– Jos valmennettavakseni tulee taekwondoin, joka lisäksi harrastaa vaikkapa jalkapalloa tai
sulkapalloa, niin hän saa vinkkejä myös niihin lajeihin.
Sensovalmennus sopii aikuisille sekä nuorille, joilla on valmiudet keskittyä ja omaksua
valmennusohjeita. Lisäksi fyysisen kehityksen pitää olla riittävällä tasolla. Taekwondossa
valmennettava voi olla vasta-alkaja tai jo pidempään harrastanut.
– Tarjoamme valmennusta aikuisten ja nuorten -ryhmissä harrastaville ja kilpaurheilijoille, eli
vähintään 13 vuotta täyttäneille taekwondineille. Valmennettavalla on oltava aito halu
kehittyä ja valmius omatoimiseenkin harjoitteluun, jotta tuloksia syntyy.
Eskelinen kannustaa osallistumaan sensovalmennukseen jo taekwondon aloittamisvaiheessa.
Oman kehon toiminnan hahmottaminen ja itselle sopivien liikeratojen oppiminen helpottavat
varmasti taekwondoharjoittelua.
– Hyvä puoli on se, että ohjaan itse aloittelevien harrastajien intensiivikurssia. Tiedän siis
tarkasti, millaisia harjoitteita siellä tehdään ja näen, miten valmennettavat kehittyvät
kurssin aikana.Mitä hyötyä sensovalmennuksesta voi saada?

Valmennus vaatii aina valmentajalta vuorovaikutusosaamista sekä oikeanlaisia puhe- ja
toimintatapoja suhteessa valmennettaviin. Sensovalmennuksessa korostuu yksilön kohtaaminen ja
yksilön kanssa toiminen sekä taito saada urheilija löytämään parhaan potentiaalinsa.
Aloittelevalle taekwondon harrastajalle valmennus voi antaa varmuutta siihen, että taekwondo
soveltuu hänelle harrastukseksi ja kenties innostuksen suunnata kilpaurheilijaksikin.
Jokaisesta taekwondoinistä ei tarvitse tulla huippuottelijaa tai maailmalla menestyvää
liikesarjakilpailijaa, mutta jokaisella tulisi olla mahdollisuus kehittää taitojaan. Olennaista on, että
harjoitusten ohjaajat ja valmentajat muistavat, että jokainen harrastaja on yksilö.
– Jokainen ihminen on uniikki kokonaisuus. Me kaikki voimme oppia haastaviakin
taekwondotekniikoita. Joillekin liikeratojen oppiminen vaatii tarkemmin omien kehollisten
toimintojen selvittämistä. Siinä sensovalmentaja voi auttaa, muistuttaa Eskelinen.
Taekwondo-ottelija saa sensovalmennuksessa ohjeita itselleen sopivista liikkumistavoista, jolloin
nopeus- ja voimaominaisuuksia pääsee helpommin hyödyntämään. Fyysisen kokonaispaketin
huomioiminen voi auttaa otteluissa menestymiseen.
– Olet paljon valmiimpi ottelussa, kun tiedät, miten juuri sinun kannattaa käyttää jalkojasi
potkutilanteissa tai valmistautua tiettyihin tekniikoihin, kertoo Eskelinen esimerkkinä.
Liikesarjakilpailijan kilpailusuoritus on vain muutaman minuutin pituinen. Onkin olennaista, että
urheilija osaa aktivoida itsensä huippusuoritukseen oikealla hetkellä pitkän kilpailupäivän aikana.
Liikesarjakilpailija hyötyisi yksilöllisestä potentiaalien etsimisestä monella tavalla, koska itselle
sopivien liikeratojen, tasapainon hallinnan ja hengitysrytmin löytyminen voivat auttaa myös
keskittymiseen ja esiintymisjännityksen lieventämiseen.
– Kunnioitan valmennuksessani taekwondoa lajina ja lajitekniikoiden alkuperäistä
suoritustapaa, mutta pyrin löytämään valmennettavalle hänen omien ominaisuuksiensa ja
hermostonsa mukaisia parempia liikemalleja tekniikoiden tekemiseen. Yksilön potentiaalia
ja luonnollista liikerataa tässä haetaan sekä samalla edistetään lajillista kehittymistä,
summaa Eskelinen.
Sensovalmennukseen kannattaa tulla avoimin mielin ja ilman ennakkovalmistautumista.
– Liikunnalliset vaatteet päällä ensimmäiseen tapaamiseen, taekwondopukukin käy
asusteena, niin päästään heti toimintaan, kannustaa Eskelinen.Riittääkö kerta vai pitääkö sitoutua pidempään valmennussuhteeseen?

Jose Eskelinen toivoo urheilijoiden varaavan vähintään neljän kerran valmennuskokonaisuuden.
Ensimmäinen tapaaminen menee yleensä pelkästään alkutestien tekemiseen ja valmennuksen
periaatteista keskustelemiseen. Valmennustapaamisten välissä on hyvä olla riittävästi aikaa, jolloin
urheilija harjoittelee huomioituja asioita osana lajitreenejään. Neljän valmennuskerran setillä
voidaan varmistaa, että sensovalmentajan havaitsemat asiat ja valmennettavalle antamat
toimintaharjoitteet todella toimivat ja auttavat urheilijaa lajissaan.
– Teetän alkutestit usein uudestaan muutaman valmennuskerran ja urheilijan itsenäisen
treenailun jälkeen, jotta varmistun sensovalmennukseni toimivuudesta yksilölle.
Useimmiten urheilija havaitsee itsekin hyödyt lyhyen ajan sisällä. Tärkeintä kuitenkin on,
että menetelmä auttaa urheilijaa eteenpäin pidemmällä tähtäimellä, painottaa Eskelinen.
Ensisijaisesti sensovalmennus on yksilöohjausta, mutta Herttoniemen Taekwondoseuran jäsenet
voivat osallistua myös yhdessä perheenjäsenensä tai kaverinsa kanssa.Milloin sensovalmennusta on Herttoniemessä tarjolla?

Sensovalmennusta on saatavissa Herttoniemen Taekwondoseuran salilla lauantaisin klo 14 alkaen.
Yksi valmennuskerta kestää 45 minuuttia ja se on varattava etukäteen.
Mikäli kiinnostuit sensovalmennuksesta, mutta lauantai-iltapäivät eivät sovi kalenteriisi, niin
valmennusta on mahdollista saada myös erikseen sovittavina ajankohtina arkipäivisin.
Sensovalmennuksen hinnaston löydät Herttoniemen Taekwondoseuran verkkosivuilta. 
– Herttoniemen seurassa pitkään toimineena tunnen hyvin täällä harjoittelevia ihmisiä.
Uskon, että pystyn juuri siksi auttamaan monia löytämään uutta virettä harjoitteluunsa.
Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää, kannustaa Jose Eskelinen.

Josen tavoitat numerosta 050-522 5917 tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Teksti ja kuvat: Riitta-Ilona Hurmerinta

Yhteystiedot

Herttoniemen Taekwondo seura
Käyntiosoite: Mekaanikonkatu 15 B
taekwondo.herttoniemi@gmail.com
WhatsApp
050 5225917 (puhelu, tekstiviesti)

kuva kuva kuva

Sijaintimme