• '
    '
  • '
    '
  • '
    '

 

Taekwondo:n synty sijoittuu arviolta n. 2000 vuoden taakse Korean niemimaalle. Tuolta ajalta löydetyissä hautamaalauksissa kuvataan itsepuolustustekniikoita.

Myöhemmin Koreassa eri valtakunnat kävivät taisteluitaan, jolloin hyvästä taistelutaidosta oli todellista hyötyä. Lähialueiden valtioiden taistelutekniikoista saatiin vaikutteita, tapoja ja filosofioita, korealaiseen tekniikkaan, millä oli hedelmällinen vaikutus Taekwondo:n kehitykseen.

 

Tuohon aikaan taisteluvälineenä oli oma keho, paljaat jalat ja kädet. Tavoitteena oli käyttää vastustajan liikkeitä hyväkseen puolustautuessaan. Nykyisin Taekwondo on pitkälti edelleen samoihin perinteisiin pohjautuvaa, vaikka laji kehittyy yhä. Tavoitteena on kehittää sitä edelleen nyky-yhteiskunnan tarpeita ajatellen säilyttäen sen hienon niin fyysisen kuin filosofisenkin perinteen.

 

Taekwondo sisältää eri osa-alueita, jotka yhdessä muodostavat monipuolisen kokonaisuuden. Ollakseen hyvä Taekwondo:ssa, vaaditaan kymmenien vuosien harjoittelua. Toisaalta kehitys on alussa nopeaa, joten aloittaminen on helppoa ja antoisaa kaikenikäisille ihmisille.

 

Alussa harjoittelu keskittyy oikeiden asentojen ja liikkeiden löytämiseen. Voit huomata, miten oman kehon käyttäminen voi olla alussa vaikeaa ja kuinka mukava on havahtua siihen, että edistyykin nopeasti.

Tae Kwon Do kehittää paljon aivojen ja lihasten välistä yhteistyötä. Käsky aivoista lihaksiin oikean toiminnan aikaansaamiseksi voi alussa tuottaa vaikeuksia, mutta muutaman kuukauden kestäneen harjoittelun jälkeen pystyy hallitsemaan monimutkaisiakin liikesarjoja.

 

Taekwondo antaa fyysiselle olemukselle paljonkin. Aluksi keskitytään lihasten venyvyyteen ja niiden saamiseksi jänteviksi, jotta liikkeiden suorittaminen olisi turvallista. Tae Kwon Do opettaa kehon monipuolista hallintaa. Harrastajan fyysinen perusolemus paranee ja liikkeet tulevat sulavammiksi. Harjoittelun myötä yleiskunto kohoaa, mikä ehkäisee sairauksia sekä antaa vireän mielen jaksamaan arkipäiväisiä askareita.

 

Taekwondo:n vaikutukset henkiselle olemukselle on ilmeistä, joskin tuntemukset vaihtelevat yksilöittäin. Tärkeimpänä pidetään Tae Kwon Do:ssa opittujen käytössääntöjen ja kurin vaikutusta myös arkiseen elämään. Harrastaja on hyväkäytöksinen ja myönteisesti itsevarma. Hän oppii kunnioittamaan toisia ihmisiä ja ottamaan heidät entistä enemmän huomioon.

Tae Kwon Do kehittää paljon aivojen ja lihasten välistä yhteistyötä. Käsky aivoista lihaksiin oikean toiminnan aikaansaamiseksi voi alussa tuottaa vaikeuksia, mutta muutaman kuukauden kestäneen harjoittelun jälkeen pystyy hallitsemaan monimutkaisiakin liikesarjoja.

 

Nyky-yhteiskunnan kiireellisessä ilmapiirissä Taekwondo:n harrastaja pystyy keskittymiskykyä vaativien harjoitusten ansiosta säilyttämään kärsivällisyytensä, osoittamaan pitkäjänteisyyttä sekä asettamaan realistisia tavoitteita elämälleen.