• '
    '
  • '
    '
  • '
    '
Harjoittelun tavoitteet
Jang Su -harjoittelu auttaa vähentämään oireita nivelissä ja lihaksissa sekä samalla lisää toiminnallista voimaa. Valikoiduilla liikkeillä kehon ongelmiin vaikuttaminen parantaa luonnollista liikkuvuutta ja tehostaa voiman tuottoa. Ryhtimuutokset, lihasvammat ja toistuvat liikkeet altistavat kehon luonnollisen lihas- ja liiketoiminnan häiriöille. Näihin ongelmiin vaikuttaminen on tärkeää terveen kehon palauttamiseksi.
 
Jang Sussa pyritään parantamaan ryhtiä. Liikeratoja avaavat laajat liikkuvuusharjoitteet palauttavat lihasten normaalia toimintaa sekä korjaavat kehon asentoja kohti henkilön normaalia ja oireetonta tilaa.
 
Lihasten ja aistien toiminnan heikentyessä henkilön on hankala tietää, mistä oikeasti on kysymys. Oireen paikka voi siirtyä tai sen luonne muuttua ikään kuin se eläisi omaa elämäänsä. Tällaisessa tilanteessa tarvitaan keho-opiskelua sekä määrätietoista, kokonaisvaltaista ja säännöllistä harjoittelua.
 
Oireettoman kehon lisäksi on tärkeää saavuttaa kokonaisvaltaista voimaa hermostoa elvyttämällä ja kehontuntemusta parantamalla.
 
Ihmisen voimaominaisuudet tai lihaskunto eivät aina parane säännöllisellä harjoittelulla. Harjoittelun määrän lisääminen jopa heikentää yleiskuntoa ja loukkaantumisvaara lisääntyy. Ennen kuormituksen ja harjoitusmäärän lisäämistä tulisi ensin huolehtia kehollisesta toimivuudesta ja hoitaa ongelmakohdat pois, jotta keho pääsee rentoutumaan ja palautumaan.
 
Nykypäivän elämäntyyli erottaa mielen ja kehon kauemmas toisistaan. Tästä syystä kehon antamia viestejä ei huomata eikä ymmärretä oikein. Kehon ja ajatuksen rauhoittaminen edistävät psykofyysistä hyvinvointia. Jos kiinnitämme huomiota kehosta tuleviin viesteihin ja ymmärrämme niitä oikein, itsensä hoitaminen on helpompaa, jaksaa paremmin motivoitua harjoitteluun ja tuloksiakin alkaa näkyä nopeasti. Jang Su on meditatiivista fyysistä harjoittelua. Jang Su on siis aktiivista meditointia, jossa korostuu hengitystekniikan käyttö.
 
Jang Su menetelmä
 
Jang Sussa tehdään valikoituja liikkeitä. Näiden liikkeiden tarkoitus on selvittää kehon tilannetta ja luoda suunnitelma harjoittelulle. Jos ongelmat johtuvat lihastasosta tai ryhtivirheestä, Jang Sun harjoitukset lievittävät tai jopa poistavat niitä. Kun liikerata on oireeton ja vapaa, voidaan siirtyä voimaa kehittäviin harjoituksiin terveen kehon ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.
 
Jang Sussa liikkeet ovat laajoja ja nivelen ääriasentoa hyödyntäviä. Ääriasennossa tehtävät harjoitukset lisäävät toiminnallista voimaa ja koko vartaloa harjoitettaessa tehostuu liikeketjun toiminta. Harjoitusliikkeet suoritetaan rauhallisesti ja kehoa kuunnellen. Harjoitukset antavat hyödyllistä tietoa lihasten toiminnasta, oireen paikasta ja syvätunnon (proprioseptiikka) tilanteesta sekä lihasjännityksen (tonus) häiriöistä.
 
Jang Sussa ajatellaan niin, että kehon heikkojen kohtien tukeminen parantaa fyysistä voimaa ja kuntoa sekä vähentää mahdollisia loukkaantumisia liikunnan aikana. Kun harjoittelet Jang Sua, koet häiritsevien oireiden vähenevän, liikeratojen kevenevän ja lihasvoiman palautuvan.
 
Jang Sussa korostuu kehoa tukeva voimaharjoittelu, joka tarkoittaa fyysisen lihasvoiman lisäämistä, kehotuntemuksen parantamista ja hermoston elvyttämistä. Fyysisen lihasvoiman parantuminen tapahtuu lihaksen kimmo-ominaisuuksien lisääntymisenä ja myös hallintavoiman kehittyessä nivelten ääriasennossa. Harjoituksen rauhallinen luonne ja hengitystekniikka edistävät kehon ja liikkeen hahmottamista.
 
Jang Sussa kehoa tukevat harjoitukset ja kehon varsinaisen ongelman löytäminen ja sen hoitaminen aktiivisella harjoittelulla on keskeistä. Jang Su onkin kehonhuoltoa voimaharjoittelulla.

Jang Su -treenit salillamme

Tunnin mittaisia Jang Su -harjoituksia on tarjolla Herttoniemen Taekwondoseuran salilla kerran viikossa. Tarkemmat ajat löydät harjoituskalenterista. Ohjaajana toimii Jose Eskelinen. Harjoittelu tapahtuu liikuntavaatteissa paljain jaloin. Tervetuloa testaamaan ja harjoittelemaan säännöllisesti!

< >

Tarina työntekijästämme Josesta

Tiedon ja taidon jakaminen takaa tulevaisuuden

keski-iässä takaisin teininä aloitetun taekwondon pariin